Vi har blitt gasellebedrift!

Vi er et firma i vekst som leverer stadig sterkere resultater. Noe som har ført til at vi har i 2022 mottatt utmerkelsen som gassellebedrift gjennom Dagens Næringsliv sin årlige kåring.

 

STILLAS

INDUSTRISTILLAS AS - DIN LEVERANDØR AV SIKKER ADKOMST

 • Stillas for Kruse Smith i Odda
 • Stillas for Kruse Smith i Odda
 • Stillas for Kruse Smith i Odda
 • Stillas for Kruse Smith i Odda
 • Bygging av stillas for trehytter i Odda
 • Bygging av stillas for trehytter i Odda
 • Bygging av stillas for trehytter i Odda
 • Haki stillas
 • Telt over synke hull Haugesund
 • Vi har utleie av stillashenger
 • Haki stillas med trappetårn
 • Haki stillas
 • Onshore og Offshore


Industristillas AS leverer stillas, tilkomst og vedlikehold til de fleste bransjer.


Våre ansatte har ulik og bred kompetanse og erfaring innen ulike bransjer, noe som gjør at Industristillas AS kan dekke de mange ulike tjenester som kundene har behov for. Fra å bygge stillaset, til utførelse av arbeid på stillaset.

Vårt fokus på HMS/Kvalitet og stadig påfyll av kurs og utdanning, gjør at vi kan levere tjenester med høy kvalitet på en sikker måte. Selskapene er lokalisert på Karmøy

Siste Nytt Artikkel i Haugesunds avis

Tor Helge Pedersen blir sjef for den nye avdelingen i Odda. Les mer...

Foto; Øystein Merkesvik

Trygghet i Høyden med Industristillas AS

·Trappetårn
·Fasadestillas
·Rullestillas
·Systemstillas
·Hengestillas
·Montasje-Montører-Handmenn

HELSE MILJØ OG SIKKERHET

HENSIKT:

Hovedhensikten med HMS-arbeidet er å identifisere og forebygge alle sider som kan få negative konsekvenser for:

ARBEIDSMILJØ, SIKKERHET, HELSE OG YTRE MILJØ
HMS MÅL FOR 2023:

·NULL ARBEIDSULYKKER
·NULL SYKEFRAVÆR SOM SKYLDES ARBEIDSMILJØET
·VEDLIKEHOLDE HMS SYSTEMET I SAMARBEID MED BHT OG IMPLEMENTERE DET I ALLE LEDD I VIRKSOMHETEN
·VI SKAL HÅNDTERE VÅRT AVFALL SLIK AT RESSURSENE UTNYTTES OPTIMALT OG MED MINST MULIG MILJØBELASTNING


FRISK NÅR DU KOMMER PÅ JOBB FRISK NÅR DU GÅR HJEM FRA JOBB